Chính sách bảo mật thông tin

znalci-komora cam kết tư vấn đến khách hàng những thông tin tốt nhất. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá của bạn. Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin dữ liệu khách hàng và không cung thông tin cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức.

Thu thập thông tin

Thông tin thu thập về khách hàng dựa trên các thông tin mà khách hàng cung cấp bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về luật mà khách hàng cần được tư vấn.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cần thiết để hỗ trợ tư vấn tốt nhất

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Nguyên tắc về cam kết bảo mật thông tin triển khai đồng bộ cho đội ngũ luật sư cộng sự và nhân viên phụ trách ký cam kết bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng ngay từ khi vào làm việc, cộng tác.

Phương thức bảo vệ

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Cam kết Bảo mật

Chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn trong việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách tốt nhất.

Tất cả các vi phạm về bảo mật thông tin đều có chế tài và bị xử lý tùy theo mức độ ảnh hưởng thiệt hại